Adobe Lightroom

Lightroom е нов продукт на популярната в графичните среди Adobe. Тя е насочена най-вече към професионалните фотографи, но според производителите й може да се използва и от обикновените потребители. Lightroom дава възможност да се работи по-бързо и ефективно с по-голямо количество снимки. Към старите и добре познати инструменти за цветовете и светлината, за размерите на снимката и други, с които сте свикнали да работите, са добавени много нови и непознати. Програмата е с чист и елегантен интерфейс, с който лесно ще постигнете това, което желаете. Целта на Adobe е да ви улеснят, да прекарваре по-малко време в работа по снимките, а повече да сте с фотоапарата и да снимате.