Adobe предлага универсален формат за видео

Adobe разработва нов универсален формат за цифрово видео. В основата му лежи форматът DNG (Digital Negative Specification), разработен преди за изображения.

Новият отворен формат ще се нарича CinemaDNG. Негови основни особености са съхранението на видеото в некомпресиран вид, както и поддръжка на метаданни, специфични за устройствата на различните производители.

Adobe вече има обещана поддръжка от страна на такива компании, като Panavision, Silicon Imaging, Dalsa, Weisscam, ARRI, Iridas, The Foundry и CineForm, с които ще работи над формата и неговите спецификации. Adobe твърди, че универсалният формат ще бъде изгоден както за специалистите, работещи с сферата на цифровото видео, атака и за производителите на видеокамери и разработчиците на софтуер.