Adobe представи новата версия на ColdFusion, поддържаща .Net

Софтуерът ColdFusion на Adobe, служещ за изграждане на интернет приложения и уеб сайтове, е подобрен с поддръжка на .Net. Това позволява обекти от .Net да бъдат включвани в езика ColdFusion

Публичната бета версия на ColdFusion 8 се предлага от днес и е достъпна на интернет адрес http://labs.adobe.com/. Пускането на пазара на крайната версия е предвидено за близките месеци.

ColdFusion е server-side Java приложение. То е интегрирано с markup language за писане на ColdFusion приложения. .Net съпорта в предстоящата версия 8 свързва световете на Java и Microsoft.

Друга характеристика на ColdFusion 8 е генерирането на PDF документи, както и възможността за работа с PDF форми и манипулация на съществуващи PDF документи. Поддръжка на JBoss application server също е добавена.

За разработчиците Adobe е предвидил интеарктивно откриване на проблеми, базирано на Eclipse IDE. Server Monitor способността междувременно идентифицира местата в сървъра, където връзката е най-бавна и там трафикът се претоварва.

Технологията на Адоуб Flex (служеща за създаване на Rich Internet Applications) и AJAX компоненти са добавени в новия продукт с цел интеграцията на сложни среди с интуитивни интерфейси, казват от Adobe.

ColdFusion се различава от Flex по това, че Flex е client-side технология, съдържаща език и компилатор, конвертиращ код във Flash съдържание. Чрез ColdFusion, server-side технологията може да се интегрира както с бази данни, така и с Java и .Net обекти, предлага също и търсене на текст. ColdFusion може да генерира HTML интерфейс за уеб приложения.

Adobe неотдавна предложи софтуерния пакет Flex с отворен код. ColdFusion няма да се предлага свободно. Тази позиция дава на компанията възможност да направи сигурна интеграцията на ColdFusion с останалите продукти на Adobe.